Med anledning av Coronavirus och Covid-19 vill vi uppmana våra patienter att i första hand söka vård digitalt.

Det gör du genom att använda Doktor.se som ingår i samma företagsgrupp som Örestadsklinikens Vårdcentral. För att söka vård digitalt:
Installera appen genom att klicka här, du är igång med ditt digitala vårdärende på under en minut.

Välkommen till Örestadsklinikens vårdcentral i Malmö


Örestadskliniken är en klinik där flera yrkesgrupper med olika kompetenser arbetar för att hitta lösningen på patientens besvär i både kropp och själ. Genom att arbeta med helhetsperspektiv och prevention minskar vi lidande och ökar förmågan för patienten att skapa en varaktig förändring av sin livssituation utifrån sina egna förutsättningar.