Arbetsterapeut

Arbetsterapeutens yrkesområde omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre med hälsoproblem som begränsar deras aktivitetsförmåga och delaktighet i det dagliga livet.

Mina arbetsområden är många men några exempel är:

• Utprovning av elektrisk rullstol i samarbete med Hjälpmedel Malmö, samt körträning
• Utprovning av tekniska hjälpmedel (kommunikation)
• Minnesbedömningar i samband med misstänkt demens
• Skada och/eller sjukdom i hand/arm (utprovning av ortoser, rörelseträning och ergonomi)
• Rådgivning kring ergonomiska hjälpmedel
• Rådgivning kring ”bra redskap”
• Stressrelaterade tillstånd (struktur, återgång till arbete/skola)
• Bedömningar i aktivitet