Astma-/ KOL-/ Allergimottagning
•    Spirometri med reversibilitetstest (lungfunktionen mäts före och efter inhalation)
•    Träning och instruktion i att använda medicin och hjälpmedel
•    Hjälp och råd vid rökstopp
•    Samarbete med sjukgymnast
•    Samarbete med arbetsterapeut för energisparande åtgärder i hemmiljö

För att komma till vår astma-/KOL-sköterska behöver du vara listad på vår mottagning. Dessutom krävs en remiss från din behandlande läkare.