Barnhälsovård

Barnhälsovården är frivillig och alla besök är kostnadsfria.

Barnhälsovårdens program fr.o.m. 2016:

1-2 veckor efter hemkomst från BB: Hembesök av sjuksköterskan.

1-4 veckor: Sjuksköterskebesök på BVC varje vecka.

4 veckor: Teambesök med läkare och sjuksköterska på BVC.

6-8 veckor: 2 st sjuksköterskebesök inklusive föräldrasamtal på BVC.

3 månader: Sjuksköterskebesök och vaccination på BVC.

4 månader: Sjuksköterskebesök på BVC.

5 månader: Sjuksköterskebesök och vaccination på BVC.

6 månader: Teambesök med läkare och sjuksköterska på BVC.

8 månader: Hembesök av sjuksköterska med fokus på barnsäkerhet samt barnets kommunikation.

10 månader: Sjuksköterskebesök på BVC.

12 månader: Teambesök och vaccination med läkare och sjuksköterska på BVC.

18 månader: Sjuksköterskebesök och vaccination på BVC.

2 1/2 eller 3 år: Teambesök med läkare och sjuksköterska på BVC.

4 år: Sjuksköterskebesök med synprövning samt hörselscreening på BVC.

5-6 år: Sjuksköterskebesök, skolförberedande samtal och vaccination på BVC.