Bedömningsbesök hos psykolog

Syftet med bedömningsbesök är att psykologen tillsammans med dig ska komma fram till vilken form av vård du är i behov av.

För att förstå vilka eventuella problem du har hjälper det att du fyller i nedanstående formulär innan ditt bedömningsbesök.

http://www.orestadskliniken.com/phq