Blodtrycksmottagning

På blodtrycksmottagningen kan du få hjälp med utredning, utvärdering och uppföljning av blodtryck och behandling i samråd med patientansvarig distriktsläkare.

Du får råd om vad du själv kan göra för att sänka ditt blodtryck. Målsättningen är att ge dig ökad trygghet och kunskap om högt blodtryck och dess påverkan. Därigenom ger det dig en möjlighet att själv påverka din situation, vilket i sin tur leder till ökad livskvalitet.

Välkomna!