Föräldragrupper

På våra föräldragruppsträffar pratar vi om allt som känns angeläget för dig som (nybliven) förälder. Barns behov, barns utveckling, föräldrarollen mm. Syftet med gruppträffarna är att öka kunskapen om barns behov och utveckling samt att skapa kontakt mellan er som är föräldrar. Vi vill även ge dig som förälder ökad kunskap och medvetenhet om samhälleliga förhållanden.

Grupperna börjar träffas när barnet är 1-2 månader och vi träffas sedan 6-8 gånger under barnets första år. Därefter bjuder vi in till olika tematräffar vid 2, 3 och 4-5 års ålder.

Till våra föräldragrupper bjuder vi in olika professioner som vi samarbetar här på Örestadskliniken; 

Fysioterapeut pratar om bland annat att bära barnet rätt och att komma igång med sin egen träning.
Psykologen pratar om föräldraskapet, samspel och anknytning.
Dietisten pratar bland annat om bra mat för barn i allmänhet men även om mat för barn med speciella matbehov.
Läkaren pratar om infektioner i småbarnsåren.
Barnmorskan pratar om samlivet efter förlossning, preventivmedelsrådgivning mm. 

Ibland har vi instruktioner om spädbarnsmassage vid någon av våra föräldragruppsträffar.

Vi har även samarbete med tandvården, biblioteken, öppna förskolor/familjecaféer m.fl.!

Välkomna till våra innehållsrika föräldraträffar!