Egenvårdsråd

På sjukvårdsrådgivningens webbplats www.1177.se/skane finns massor av egenvårdsråd avsedda för barns hälsa och en avdelning med instruktiva filmer.

Egenvårdsråd och information för ungdomar
Ungdomsmottagningarna finns för dig som är mellan 12 och 23 år. På den nationella sidan www.umo.se hittar du information och egenvårdsråd.