Örestadskliniken tar endast emot förbokade patienter, ring 040-163200 eller 1177.

Uppsök ej vårdcentral med influensasymtom såsom feber, halsont, hosta eller snuva.
OBS: Vi tar endast emot listade patienter för provtagning.

Välkommen till Örestadsklinikens vårdcentral i Malmö


Örestadskliniken är en klinik där flera yrkesgrupper med olika kompetenser arbetar för att hitta lösningen på patientens besvär i både kropp och själ. Genom att arbeta med helhetsperspektiv och prevention minskar vi lidande och ökar förmågan för patienten att skapa en varaktig förändring av sin livssituation utifrån sina egna förutsättningar.