Inkontinensmottagning


Till inkontinensmottagningen behövs ingen remiss.
Du kan få hjälp med:

•    Rådgivning och information
•    Utredning
•    Träningsprogram tillsammans med sjukgymnast
•    Förskrivning av inkontinenshjälpmedel