KEDS - Karolinska Exhaustion Disorder Scale

Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de
senaste två veckorna. Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena
uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag. Sätt ett kryss i rutan framför det
svarsalternativ som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste två veckorna.