KOL-Studien

På Örestadskliniken bedrivs i samarbete med Lunds Universitet en studie om lungsjukdomen KOL.

Syftet med studien är att hitta äggvitemarkörer för sjukdomen i blodet.

För dig som försöksperson innebär det en gratis hälsokontroll en gång var 6:e månad i 5 år.

Försökspersonerna är:

Personer mellan 35 - 75 år

Lungfriska rökare/icke rökare

Personer med lungsjukdomen KOL

--------------------------------------------------------------------------

Är du intresserad?

Kontakta astma/KOL sjuksköterska May Bugge på Örestadskliniken på tel nr 0766-10 60 17