Koncept

Örestadsklinikens behandlingsidé bygger på att varje människa är unik och kan ha behov av olika kombinationer av behandlingar för att uppnå bäst möjliga resultat. Utifrån den enskildas behov guidar vi patienten till rätt terapeut och adekvat vård.

Vi lägger också stor vikt vid att ge patienten insikt och verktyg till fortsatt välbefinnande. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom vår behandlingsnisch och genomför årligen totalt cirka 25 000 bedömningar, behandlingar, rehabiliteringar samt uppföljningar. Vi har all kompetens under samma tak vilket gör att vi har möjlighet till snabbt omhändertagande, god kommunikation i behandlingsteamet. Därmed skapas goda förutsättningar för framgångsrik och effektiv vård.