Föräldragrupp

Vi erbjuder förlossningsinformation i grupp både till förstföderskor och omföderskor. Detta för att ge er ökad kunskap, beredskap och trygghet inför den kommande förlossningen och den första tiden med ert nyfödda barn.

Vi pratar om:

- Hur ni vet när förlossningen startar
- Var och när ni ringer
- Vad ni ska ha med er
- Den normala förlossningen
- Partnerns roll
- Smärtlindringsmetoder
- Eventuella ingripanden och komplikationer under förlossningen
- Amning
- Första tiden med barnet


Detta kan ge nya bekantskaper då det finns möjlighet att fortsätta gå hos oss på BVC och kunna behålla ert nätverk även efter förlossningen. BVC fortsätter med föräldragrupper.