Minnesmottagning

Välkommen till våra sjuksköterskor som arbetar med frågor kring minnet.

De gör tester och uppföljningar och har vid behov kontakt med kommunens distriktssköterska, biståndshandläggare och anhörigstödjare. Arbetet sker ofta i samråd med läkare på kliniken.

Vid frågor eller funderingar ring 040-16 32 00 och be att få prata med vår minnesmottagning.