MMS - Multimodal smärtrehabilitering

Multimodal smärtrehabilitering innebär att flera yrkeskategorier medverkar utifrån sin profession i ett team. Region Skåne godkänner och skriver avtal med vårdgivare som har kompetens att ge behandlingen.

Rehabiliteringsgarantin gäller för patienter i åldern 16 - 70 år med smärta i nacke, skuldra, rygg eller övrig generaliserad smärta i mer än 3 månader. Målet med rehabiliteringen är att minska smärtan, men även att få ökad kunskap och hitta de verktyg man behöver för att lära sig bemästra och hantera smärtan. Allt för att få en ökad livskvalitet och funktion i både vardag och arbetsliv.

Vi tar emot smärtpatienter under en 8 veckors rehabiliteringsperiod enligt ett individuellt utformat program. Vårt smärtteam består av leg läkare, leg kiropraktor, leg fysioterapeut och leg psykolog.

Det krävs en remiss, med texten MMS i rehabiliteringsgarantin, från din allmänläkare på den vårdcentral du är listad. Är du listad på en annan vårdcentral är det också viktigt att du begär ut din journal och lämnar den till smärtteamet i god tid innan bedömningen.

Örestadsklinikens MMS besår av tre delar:

Bedömning
Du träffar respektive yrkeskategorier inom teamet för en bedömning. Utifrån denna tas sedan ett gemensamt beslut inom teamet, tillsammans med dig, om rehabilitering inom MMS anser lämpligt.

Behandling

Utifrån bedömningen utformas ett individuellt behandlingsprogram som sträcker sig över 8 veckor - två till fyra tillfällen per vecka. Behandlingarna kan vara manuell behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut, fysisk träning, mediyoga, akupunktur och kognitiv beteendeterapi - allt utifrån behov.

Friskvård
För att ge dig en ökad möjlighet till bestående positiva resultat erbjuder vi dig möjligheten att hitta in i friskvårdsträning. Under tre månaderna får du träna i klinikens gym utan kostnad.