Patientavgifter & rättigheterRÄTTIGHETER
Information finns på nationella webbplatsen 1177.se klicka på rubriken "Regler och Rättigheter"

PRISER
Ett besök hos läkare, kiropraktor, naprapat, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog* eller dietist kostar 200kr.

Det finns även möjlighet att boka psykologtid privat eller eventuellt via din sjukförsäkring.

Frikort gäller!

Avgiftsfritt för alla under 18 år och över 85 år.

*Endast efter remiss från läkare

Betalning
Avgiften betalas vid besöket, gärna med kort. 

Avbokning
Avbokning måste ske 24 timmar före besöket. Ej avbokat besök debiteras med dubbel avgift.

Uteblivet besök
Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala dubbla patientavgiften för det aktuella besöket.

Högkostnadsskydd och frikort
Du behöver inte betala mer än 1100 kronor per år i patientavgifter i öppenvården. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök. När du kan visa att du uppnått 1100 kronor kan du be om ett frikort som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.