Sjukskrivningspolicy på Örestadskliniken


På Örestadskliniken har vi en gemensam sjukskrivningspolicy, som innebär att samtliga läkare på vårdcentralen har en samsyn på sjukskrivning.

En sjukskrivning tenderar att passivisera och sjukliggöra patienten, vilket föder ohälsa och riskerar att skada mer än den gör nytta.

För att bli sjukskriven måste patienten ha en sjukdom eller ett tillstånd (t.ex. fraktur) som hindrar patienten från att arbeta. Det räcker inte att vara sjuk, patienten måste också ha en helt/delvis nedsatt förmåga att klara sina arbetsuppgifter.

Det går att sjukskrivas på hel- eller deltid. Det optimala är deltidssjukskrivning, så att sjukskrivningen inte medför isolering/ utanförskapskänsla.

På Örestadskliniken sjukskriver vi endast i undantagsfall vid arbetslöshet. Detta beror på att den arbetslöses arbetsförmåga bedöms mot samtliga på arbetsmarknaden förekommande arbeten. Det betyder i praktiken att patienten ska ha en betydande arbetsnedsättning för att få sjukpenning.

Vid arbetsrelaterade sjukdomar/tillstånd får patienten vända sig till sin arbetsgivare, som är ansvarig för patientens hälsa på arbetsplatsen. Finns företagshälsovård, så är det arbetsgivaren, som remitterar dit sin anställde.

Örestadskliniken övertar inte andra klinikers sjukskrivningar.

På Örestadskliniken har vi goda möjligheter att tillsammans med dig, utforma en behandling för att så långt det är möjligt förhindra att du behöver sjukskrivas.

Har du frågor angående Örestadsklinikens sjukskrivningspolicy, slå en signal, så besvarar vi gärna dina frågor.

Mikael Truedsson sjukskrivningsansvarig läkare