Provtagning


 
Provtagning sker utan tidsbeställning.

Öppettider
Måndag-torsdag: Kl. 08:00-09:30 samt 13:00-14:30. Fredag: kl 08:00-11:30.
Extern provtagning: Måndag-torsdag: Kl. 08:00-09:30 samt 13:00-14:30. Fredag: kl. 08:00-09:30

När du kommer till laboratoriet - Var vänlig ta en nummerlapp och sitt ner i väntrummet och vänta på din tur.

Viktigt inför provtagningen – Du skall ha remiss antingen från våra läkare eller från någon annan klinik. Medtag remiss och legitimation.

För dig som skall ta fastande prover – Du skall inte äta 12 timmar före provtagningen. Drick gärna vatten. Eventuella mediciner tas som vanligt.

Prov för läkemedelsanalays – Prov tas på morgonen innan du tagit din medicin om inget annat anges.

Svar efter blodprovstagningen – Bedömer din läkare att provresultatet innebär behov av vidare
utredning eller justering av dina mediciner hör din läkare av sig per brev eller telefon. Önskar du provsvar oavsett resultat skall du be om detta vid läkarbesöket.