Frågeformulär – en hjälp inför rätt rehabiliteringsväg

Formuläret ligger till grund för ditt första samtal hos oss. Några frågor kanske du upplever som ”för personliga” men de är viktiga för att vi från början skall kunna lotsa dig till rätt yrkeskategori gällande din rehabilitering. Vi försöker att se hela människan bakom symtomen. Att tidigt hitta rätt diagnos för ditt mående underlättar ställningstagande till behov av stödinsatser mm.