Sjukt barn

Infekterade och friska barn ska inte dela samma väntrum, eftersom det då finns risk att smitta sprids. Därför ska man inte gå till bvc när ett barn har en infektion, utan i stället kontakta vårdcentralen där barnet är listad. Ni kan alltid ring och rådfråga oss.

Ni kan vända er till sjukvårdsupplysningen på tel. 1177, för rådgivning.

Barnakutens mottagning är öppen dygnet runt.

Vid akuta tillstånd ring alltid 112!