Psykologmottagning

En psykolog ägnar sig åt psykologi, kunskapen om människans handlingar, tankar och känslor. Psykologens kompetens spänner över olika kunskapsfält, naturvetenskapliga såväl som samhällsvetenskapliga. Den akademiska psykologin baseras på olika teorier och modeller inom olika psykologiska ämnesområden som utvecklingspsykologi, inlärningspsykologi, socialpsykologi och emotionspsykologi.

Våra psykologer arbetar utifrån patienternas behov och är utbildade i bland annat KBT - Kognitiv beteendeterapi, IPT – Interpersonell psykoterapi, ACT - Acceptance med Commitment Therapy, schematerapi och traditionell psykodynamisk terapi, PDT.

På Örestadskliniken arbetar psykologerna självständigt och i team med andra yrkesgrupper, såsom läkare, kiropraktorer och fysioterapeuter.

Drogtester tas på alla patienter som påbörjar psykologbehandling och inför sjukskrivning.

Remiss till psykolog
Om du inte är listad på Örestadskliniken krävs en remiss från läkaren på vårdcentralen där du är listad. Du kommer överens med din behandlande läkare om du önskar få behandling hos oss. När vi får remissen från din läkare kallas du till vår mottagning.

Om du tillhör åldersgruppen 16-29 år kan du istället ringa vår Unga Vuxna-mottagning på telefonnummer 0733-23 23 81.

Våra psykologer erbjuder olika informationsföreläsningar och kurser som vi kan läsa mer om under "Aktuellt".